Fonder

Fondpapper

Foto: Pixabay

Herrljunga kommun förvaltar och handlägger fyra fonder; Dagny och Herbert Carlssons minnesfond samt Samfond 1, 2, och 3.

Under respektive fond finns information kring fondens ändamål, vem som kan söka medel och utdelningsförfarande.