Utmärkelser och priser

Herrljunga kommun delar årligen ut tre priser: samhällsbyggnadspris, kulturpris och årets ungdomsledarpris.

Samhällsbyggnadspris

Herrljunga kommuns samhällsbyggnadspris syftar till att främja insatser för ett hållbart samhällsbyggande samt ge uppskattning och uppmärksamhet åt dem som aktivt verkar för en hållbar samhällsbyggnad i Herrljunga kommun. Insatsen ska gå i linje med kommunens vision om en hållbar och inkluderande, välkomnande och attraktiv samt utvecklande kommun.

  • Priset kan tilldelas en enskild person eller ett företag, förening eller annan grupp av personer som gjort en större insats inom samhällsbyggnad i Herrljunga kommun.
  • Pristagaren ska vara bosatt i, eller bedriva sin verksamhet i Herrljunga kommun.
  • Ytterligare information om priset kan läsas i Stadgar för Herrljunga kommuns samhällsbyggnadspris. Pdf, 44.7 kB.

Priset består av 10.000kr samt ett diplom och ett lokalt tillverkat pris.

Förslag på kandidater ska vara samhällsbyggnadsnämnden till handa senast 15 oktober det år ansökan avser.

Ansökan skickas till samhallsbyggnad@herrljunga.se alternativt

Herrljunga kommun

Samhällsbyggnad

Box 201

524 23 Herrljunga

Kulturpris

Priset - diplom, blommor och 10 000 kronor - utdelas till person, grupp, organisation eller förening som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och konsthantverksområdet. Pristagaren ska vara verksam eller väl känd inom kommunen.

Stadgar

Herrljunga kommuns Kulturpris utdelas årligen, inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag. Kultur och fritidsutskottet beslutar om val av pristagare och formerna för prisets utdelning. Prisutdelningen sker i samband med Nationaldagsfirandet på Haraberget innevarande år.

Priset utdelas till person/personer eller grupp, organisation, förening som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och konsthantverksområdet. Pristagaren ska vara väl känd i kommunen. Personen/personerna skall antingen vara bosatt/a i kommunen eller ha nära anknytning till den. Grupp, organisation, förening ska vara verksam inom kommunen.

Nomineringen behöver vara kommunen tillhanda senast 1 april innevarande år som priset delas ut.

Nomineringtiden är avslutad för 2024.
Välkommen att nominera till detta pris nästa år igen.

Årets Ungdomsledarpris

Ungdomsledarpriset - diplom, blommor och 5000 kronor - kan delas ut till enskild person/personer eller föreningar som gjort en särskild insats för ungdomar, men behöver inte nödvändigtvis verka inom det idrottsliga området.

Stadgar

Priset kan endast tilldelas personer som är bosatta eller födda i Herrljunga kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen.

  • Prisets storlek fastställs till 5000 kr/år i kontant ersättning.
  • Priset utdelas i anslutning till nationaldagsfirandet 6 juni varje år.
  • Pristagaren utses av Kultur- och fritidsutskottet.
  • Priserna kan ej sökas av personen själv.
  • Om lämplig vinnare saknas utdelas inte priset.

Nomineringen till Ungdomsledarpriset behöver vara kommunen tillhanda senast 1 april innevarande år som priset delas ut.

Nomineringstiden är avslutad för 2024.
Välkommen att nominera till detta pris nästa år igen.