Samfond 2

Fonden förvaltas av socialnämnden. 90 % av avkastningen ska enligt beslut (SN § 119/1999) användas till trivselåtgärder på de särskilda boendena för äldre, tidigare kallat ålderdomshem. Det är personalen via enhetschef som ansöker för exempelvis gemensamma aktiviteter på boendet.

Ändamålet för Samfond 2 är att genom bidragsgivning leda till trivselbefrämjande åtgärder för boende på vård- och omsorgsboendena i Herrljunga kommun. Det är enhetschefen, med fördel tillsammans med de boende, som gör ansökningar för exempelvis gemensamma aktiviteter.

Bidrag utbetalas två gånger per år.

Hur söker jag pengar ur fonden?

Du ansöker om bidrag ur fonden genom att fylla i ansökningsblanketten 2:a samfonden och skicka/lämna in blanketten till kommunkansliet.

Digital ansökningsblankett

Ansökan gör du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänst kan du kontakta kommunkansliet via växeln på telefonnummer 0513-17000 eller genom att e-posta herrljunga.kommun@herrljunga.se, så hjälper vi dig med en utskrivbar blankett.

Vem kan söka?

Enhetschefen vid Herrljungas vård- och omsorgsboenden.

Vad kan jag söka pengar till?

Du kan söka pengar ur fonden till exempelvis gemensamma utflykter och aktiviteter vid boendet.

När kan jag söka?

För 2024 är ansökningstiderna 1-15 mars samt 1-15 oktober.

När får jag svar på ansökan?

Styrelsen för Samfond 2 sammanträder den 9 april och den 12 november 2024. Svar på ansökan kommer efter styrelsens sammanträde.

Blir du beviljad bidrag så kommer dessa också betalas ut efter styrelsens sammanträde till det kontonummer som står angivet på blanketten.