Livsmedelshygien

Miljöenheten i Herrljunga kommun ansvarar för tillsyn av livsmedelshantering inom kommunens livsmedelsverksamheter. Det innebär bland annat att vi kontrollerar att restauranger, caféer och andra livsmedelsföretag inte serverar dig dålig mat.

Alla verksamheter, företag eller liknande som har någon form av livsmedelshantering ska vara registrerade hos oss.

Vi granskar inte bara restauranger och caféer utan även till exempel skolor, äldreboenden och butiker liksom gym som säljer kosttillskott eller småskaliga hobbybagare som tillverkar tårtor hemma i köket.

Vi arbetar med kontroller på olika sätt för att konsumenten ska få säkra livsmedel, exempelvis genom att:

  • Besöka verksamheterna, ställa krav vid avvikelser och ge information.
  • Ta stickprov på livsmedel för att analysera till exempel bakterier, kemiska tillsatser eller tungmetaller.
  • Kontrollera att märkning stämmer, att företagets egen kontroll fungerar, att temperatur i kylar och frysar hålls, att hygienen i lokalen är bra och att utrustning, redskap och hantering är säkra.
  • Granska analysprotokoll från dricksvattenprovtagning.

De flesta besök är inte bokade i förväg, utan vi dyker upp på verksamheterna utan att avisera besöket innan. Ibland gör vi förbokade besök där verksamhetsutövaren får avsätta tid för att tillsammans med oss gå igenom verksamhetens rutiner, dokumentation med mera.

Miljöenheten har befogenhet att vid allvarliga avvikelser stänga verksamheter, beslagta livsmedel eller förelägga om rättelse.

När vi utför livsmedelskontroll utgår vi från 15 olika kontrollområden som Livsmedelsverket har tagit fram. Vid varje kontrolltillfälle väljer vi ut vilka områden vi ska kontrollera. Det betyder att allting inte kontrolleras vid varje tillfälle. Exempel på kontrollområden är märkning och personalhygien.

Du kan alltid kontakta oss för att få veta resultatet från senaste kontrollen på restaurangen du planerar att besöka. Du kan begära ut kontrollresultat genom att skicka ett e-postmeddelande till någon av nedanstående adresser.

Anmäl misstänkt matförgiftning eller klagomål om livsmedelsverksamhet

Om du misstänker att du har blivit sjuk av mat, vatten eller annan dryck när du ätit på restaurang eller köpt mat eller dryck i butik är det viktigt att du anmäler det till kommunen så fort som möjligt. Likaså om du upplever att livsmedel hanteras på ett ohygieniskt eller dåligt sätt i butik eller på serveringsställen.

Om du känner till något som du tycker att vi borde kolla upp, till exempel felmärkta livsmedel, fusk med livsmedel eller bristande hygien så vill vi uppmana dig att ta kontakt med miljöenheten.

Anmälan om misstänkt matförgiftning/klagomål om livsmedelsverksamhet finns en e-tjänst för längst ner på sidan.