Enskilda vägar och bidrag

I Herrljunga kommun finns det cirka 200 enskilda vägar.

Bidrag lämnas till vägsamfälligheter, vägföreningar och enskilda för allmänt underhåll av de enskilda vägarna. Bidrag utgår med en krona per meter, och vägen måste vara minst 200 meter lång och betjäna minst en fastighet med permanentboende.

Vid frågor gällande ansökan kontakta gata- och parkchef på tfn 0513-17192

  • Ansökan om bidrag ska ske senast den 1 april det år som ansökan avser.

Ansökan om kommunalt bidrag till enskilda vägar eller samfälld väg. Pdf, 275.1 kB, öppnas i nytt fönster.