Enskilda vägar och bidrag

På denna sida hittar du information om vilka bidrag du kan söka som har en enskild eller samfälld väg

Observera att det efter vintersäsongen 2023/2024 gäller andra regler kring snöröjning där kommunen inte längre ansvarar för snöröjning av enskilda vägar.

Bidrag lämnas till vägsamfälligheter, vägföreningar och privata framfartsvägar, för allmänt vägunderhåll. Bidrag utgår med 3 kronor per meter väg, som betjänar minst en fastighet med permanentboende. Vägen måste vara minst 50 meter till tomt/gårdsgräns.

Ansök om vägbidrag

Ansökan om bidrag ska vara inlämnad senast den 1 april det år som ansökan avser. (På grund av ändrade bidragsregler har ansökningstiden för 2024 förlängts till den 1 maj.) Ansökan görs årligen, och den sökande är ansvarig för att ansökan kommer in till kommunen.

Gör så här:

  1. Vid ansökan om bidrag för enskild eller samfälld väg måste den aktuella vägen tydligt markeras med hjälp av en karta. Kartan måste tydligt visa hela vägens sträckning. Det rekommenderas att använda publika/offentliga internettjänster till exempel Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Eniro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Hitta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kartunderlag.
  2. Om du inte har tillgång till en egen skrivare, internet eller har andra hinder för att bifoga en karta, kontakta gatu- och parkenheten.
  3. Fyll i blanketten ansökan om kommunalt bidrag till enskilda vägar eller samfälld väg Pdf, 194.3 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka blanketten tillsammans med kartan till Herrljunga kommun. Adress finns angivet i blanketten.