Samfond 3

Kommunstyrelsen förvaltar fonden och fattar beslut om ansökningar om ekonomiskt bidrag ur den. Enligt fondens stadgar ska 90 procent av den årliga avkastningen (hur mycket värdet på fonden förändrats) användas för bidrag till "allmännyttiga ändamål som icke tillgodoses med allmänna medel". Bidrag betalas ut en gång per mandatperiod.

Vem kan söka?

Personer, föreningar och organisationer hemmahörande i Herrljunga kommun har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur Samfond 3.

​Ansökningar med anknytning till Hovs och Molla församlingar prioriteras högre än andra ansökningar, i enlighet med stadgarna.

Vad kan jag söka pengar till?

Du kan söka pengar ur fonden till allmännyttiga ändamål som inte tillgodoses med allmänna medel. Det innebär aktiviteter, evenemang, material med mera som kan vara till nytta för allmänheten, det vill säga inte enbart för privat bruk, men som inte bekostas av kommunen eller annan myndighet.

Hur söker jag pengar ur fonden?

Du ansöker enklast om bidrag ur fonden genom att fylla i en digital ansökningsblankett via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För pappersblankett, vänligen kontakta herrljunga.kommun@herrljunga.se

När kan jag söka?

Ansökan är öppen från 4 september till 2 oktober 2024.

När får jag svar på ansökan?

Styrelsen för Samfond 3 sammanträder den 10 oktober 2024. Svar på ansökan kommer efter styrelsens sammanträde.

Om du blir beviljad pengar kommer dessa betalas ut under samma vecka, till det kontonummer som står angivet på blanketten.