Samfond 1

Fonden förvaltas av bildningsnämnden. 90 procent av avkastningen delas ut som premier till elever på Altorpskolan efter förslag från lärarna. Ansökningsförfarande sker därför inte.