Energi och värme

För att vi ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt måste vi tänka på hur vi använder energi. Det handlar om att vara mer energieffektiv, samt tänka på hur vi på minsta sätt påverkar klimatet.

Energihushållning är allas ansvar

Det är allas ansvar att se till att hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Det finns mycket du kan göra för att använda mindre energi. En del åtgärder är både enkla och billiga.

Har du frågor gällande energi kan du kontakta kommunens energirådgivare. Energirådgivaren hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Sveriges miljömål styr

Energiprodukion påverkar nästan alla miljömål på olika sätt vilket gör att effektiv energianvändning, med minskad energiproduktion som följd, bidrar positivt till många miljömål, exempelvis Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö.