Ordningsregler

I Herrljunga kommun finns lokala ordningsföreskrifter som beskriver vilka regler som gäller för hundar och hundägare, fyrverkerier, affischering, insamling av pengar, camping med mera. Nedan redovisas de regler som oftast efterfrågas: Regler kring hundar och fyrverkerier.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

Användning av pyrotekniska varor tillåts vid följande tillfällen:

  • Påskafton kl. 19- 22
  • Valborgsmässoafton kl. 20-23
  • Nyårsafton kl. 23-01

Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten. Användandet ska ske med gott omdöme och du bör alltid tänka på att det ska vara säkert för dina medmänniskor.

Totalförbud vid kyrkogårdar och äldreboenden

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på kyrkogårdar, begravningsplatser och närmare än 100 meter från äldreomsorgens boenden; Hemgården, Hagen och Gäsenegården.

Hundar och andra djur

  • Hundar ska hållas kopplade inom all offentlig plats.
  • Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
  • När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
  • Hund eller annat djur bör inte medföras till allmän badplats under tiden 1 maj-30 september.
  • På allmänna platser ska föroreningar efter hund plockas upp.
  • Katt ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Undantag gäller för ledarhund för synskadad person, servicehund, signalhund, diabeteshund, epilepsihund eller för polishund i tjänst.