Ekonomi och arbete

I vissa lägen av livet kan det vara så att man inte klarar av sin eller familjens försörjning själv. Då finns en möjlighet att vända dig till kommunen för hjälp.

På dessa sidor finner du information om arbetslöshet och sysselsättning, hur du ansöker om bistånd, budget- och skulrådgivning och konsumentrådgivning.

Budget och skuldrådgivning

Få hjälp med din budget

Ekonomiskt bistånd

När du inte har möjlighet till egen försörjning

Insatser för arbetssökande

Vi erbjuder insatser och stöd för att nå egen sysselsättning

Konsumentrådgivning

Dina rättigheter och skyldigheter