Fornlämningar och hembygd

Runstenen vid Håkansgården i Eggvena

Runstenen vid Håkansgården i Eggvena

Herrljunga kommun är rik på fornlämningar och historiska lämningar. I Skogsbo i Norra säm finns ett av landets bäst bevarade Hällkistor. I området kring Jällby finns en av kommunens bevarade medeltidskyrkor, och området har rötter ifrån stenåldern. Järnåldersgravfältet Nycklabacken vid Fölene är ett av Västra Götalands största gravfält, mätt i antalet fornlämningar.

Kulturarv i Herrljungabygden

Runt om i vår bygd finns flertalet fornlämningar med spännande historia.
Intressant historia levandegörs av hembygdsföreningar runt om i bygden och på hembygdsgårdarna kan man besöka hembygdsstugor och se hur man levde förr i tiden. Nedan listas några fornlämningar, byggnadsminnen samt hembygdsföreningar i bygden. Via Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida kan man läsa mer om Fornlämningar. Länk till Fornsök finn längre ned på sidan.

Hembygdsföreningar i Herrljunga och stiftelsen Gäsene Tingshus.

På våra hembygdsgårdar och på Gäsene Tingshus finns mycket lokal kulturhistoria att ta del av. Flertalet föreningar i bygden har tagit till vara på, renoverat och rustat upp stugor, lador med flera byggnader.
Stugorna är tidsenliga inredda och här finns också äldre redskap, vagnar, kläder, fornfynd med mera att ta del av. Här finns mycket kunskap om den lokala historien och insamlad information om livet förr, lokala traditioner, torpinventerinar, att ta del av för den intresserade. Vill du engagera dig eller komma i kontakt med en hembygdsförening, så hittar du kontaktuppgifter och länkar till föreningarnas hemsidor i föreningsregistret. Öppnas i nytt fönster.

Vill du bli aktiv i en förening?

Det finns mycket man kan hjälpa till med i en förening. Förrutom att det är trevligt och socialt är det roligt att dela intresse med likasinnade. I föreningarna finns möjlighet att hjälpa till i det praktiska arbetet med skötsel och renoveringar av äldre byggnader, skötsel av området eller så kan man hjälpa till vid föreningens aktiviteter och evenemang eller vara aktiv i styrelsen.