Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2023-09-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2023-09-11Paragrafer: 116-139Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-19Datum då anslaget tas ned: 2023-10-11Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2023-09-11 Pdf, 829 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-18 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2023-09-18Paragrafer: 151-163Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-19Datum då anslaget tas ned: 2023-10-11Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.2023-09-18 protokoll kommunstyrelsen Pdf, 836.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Sammanträdesprotokoll Servicenömnden ITVT

  Protokoll från servicenämnden IT, Växel och Telefoni sammanträde 2023-09-13 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Servicenämnden ITVT Sammanträdesdatum: 2023-09-13 Paragrafer: 21-24 Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-13 Datum då anslaget tas ned: 2023-10-04 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2023-09-12 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2023-09-12Paragrafer: 112-118Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-13Datum då anslaget tas ned: 2023-10-05Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset HerrljungaFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från internservicenämnden

  Protokoll från internservicenämndens sammanträde 2023-08-31 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: InternservicenämndenSammanträdesdatum: 2023-08-31Paragrafer: 44-50Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-06Datum då anslaget tas ned: 2023-09-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från internservicenämnden 2023-08-31 Pdf, 769.2 kB.
 • Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden

  Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-08-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum: 2023-08-30Paragrafer: 63-68, 70-71Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-05Datum då anslaget tas ned: 2023-09-27Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2023-08-30 Pdf, 830.9 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2023-08-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2023-08-28Paragrafer: 73-84Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-04Datum då anslaget tas ned: 2023-09-26Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden 2023-08-28 Pdf, 804.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Sammanträdesprotokoll från valberedningen

  Protokoll från valberedninges sammanträde 2023-08-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValberedningenSammanträdesdatum: 2023-08-24Paragrafer: 10-12Datum då anslaget sätts upp: 2023-08-25Datum då anslaget tas ned: 2023-09-16Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valberedningen 2023-08-24 Pdf, 409.8 kB.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från servicenämnder

  Protokoll från sservicenämndernas sammanträde 2023-05-10 är nu justerade.
  Information om anslagetInstans: Servicenämnden för IT, Växel och telefoniSammanträdesdatum: 2023-05-10Paragrafer: 12-20 för ITVT och 11-15 för Personal och ekonomiDatum då anslaget sätts upp: 2023-05-11Datum då anslaget tas ned: 2023-06-01Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll för servicenämnden ITVT 20230510 Länk till annan webbplats.Sammanträdesprotokoll för servicenämnden för personal och ekonomi 20230510 Länk till annan webbplats.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen