Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari

  Föredragningslista och kallelse till kommunfullmäktige publiceras på den digitala anslagstavlan en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde enligt kommunallagen. Föredragningslistan är preliminär till mötesdagen.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2023-02-06Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-30Datum då anslaget tas ned: 2023-02-07Tid och plats: 17.30 i kommunhusets sessionsal, Nossan (A-salen)Ordförande: Björn WilhelmssonSekreterare: Markus Larsson2023-02-06 kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde Pdf, 6.3 MB.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-23 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2023-01-23Paragrafer: 1-17Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-26Datum då anslaget tas ned: 2023-02-16Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från valberedningen

  Protokoll från valberedninges sammanträde 2023-01-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: ValberedningenSammanträdesdatum: 2023-01-19Paragrafer: 1-8Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-24Datum då anslaget tas ned: 2023-02-15Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från valberedningen 2023-01-19 Pdf, 766.7 kB.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2023-01-17 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2023-01-17Paragrafer: 1-8Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-19Datum då anslaget tas ned: 2023-02-10Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen