Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2021-05-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2021-05-03Paragrafer: 50-62Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-06Datum då anslaget tas ned: 2021-05-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2021-05-03PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-05-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2021-05-05Paragrafer: 16-20Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-06Datum då anslaget tas ned: 2021-05-28Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll BMN 2021-05-05PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Samfond 2

  Protokoll från styrelsen för Samfond 2:s sammanträde 2021-05-04 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Styrelsen för Samfond 2Sammanträdesdatum: 2021-05-04Paragrafer: 1-3Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-05Datum då anslaget tas ned: 2021-05-27Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-05-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut. Paragraferna 64-68 är sekretessbelagda och publiceras därför inte.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2021-05-04Paragrafer: 55-70Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-05Datum då anslaget tas ned: 2021-05-27Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2021-05-04PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2021-05-04 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2021-05-04Paragrafer: 57-62Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-04Datum då anslaget tas ned: 2021-05-26Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, extra sammanträde

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2021-04-30Paragrafer: 87Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-30Datum då anslaget tas ned: 2021-05-22Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens extra sammanträde 2021-04-30PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

  Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2021-04-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbundSammanträdesdatum: 2021-04-16Paragrafer: 18Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-27Datum då anslaget tas ned: 2021-05-18Förvaringsplats för protokollet: Förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås.Protokoll från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2021-04-16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2021-04-26Paragrafer: 67-86Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-26Datum då anslaget tas ned: 2021-05-18Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll KS 2021-04-26.PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2021-04-20Paragrafer: 43-66Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-21Datum då anslaget tas ned: 2021-05-13Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2021-04-20.PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2021-04-20 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2021-04-20Paragrafer: 45-56Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-20Datum då anslaget tas ned: 2021-05-12Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga.
 • Överförmyndarens mottagningstider

  Herrljunga kommun ingår i Överförmyndare i Samverkan i Skövde.Besök bokas via telefon.Telefontid: tisdagar kl. 09.00-11.00 och torsdagar kl. 13.00-15.00Telefon: 0500-49 88 60E-post: ois@skovde.se
  Enligt 8 § förmyndareskapsförordningen ska överförmyndaren anslå sina mottagningstider på kommunens anslagstavla.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen