Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2024-04-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2024-04-09Paragrafer: 36-46Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-12Datum då anslaget tas ned: 2024-05-04Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.2024-04-09 protokoll från socialnämnden Pdf, 693 kB.
 • Sammanträdesprotokoll från styrelsen för samfond 2

  Protokoll från styrelsen för Samfond 2:s sammanträde 2024-04-09 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Styrelsen för Samfond 2Sammanträdesdatum: 2024-04-09Paragrafer: § 1Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-12Datum då anslaget tas ned: 2024-05-04Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2024-04-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2024-04-08Paragrafer: 34-43Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-11Datum då anslaget tas ned: 2024-05-03Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden 2024-04-08 Pdf, 648.4 kB.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2024-04-09 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2024-04-09Paragrafer: 60-72Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-10Datum då anslaget tas ned: 2024-05-02Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2024-04-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2024-04-04Paragrafer: 44-64Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-04Datum då anslaget tas ned: 2024-04-26Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2024-04-04 Pdf, 493.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2024-04-03 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2024-04-03Paragrafer: 57-59Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-04Datum då anslaget tas ned: 2024-04-26Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2024-03-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunfullmäktigeSammanträdesdatum: 2024-03-26Paragrafer: 15-31Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-03Datum då anslaget tas ned: 2024-04-25Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2024-03-26 Pdf, 886.8 kB.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2024-03-26 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2024-03-26Paragrafer: 51-56Datum då anslaget sätts upp: 2024-03-27Datum då anslaget tas ned: 2024-04-18Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll

  Protokoll från internservicenämndens sammanträde 2024-03-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Internservicenämnden Sammanträdesdatum: 2024-03-14 Paragrafer: §§ 6-14 Datum då anslaget sätts upp: 2024-03-14 Datum då anslaget tas ned: 2024-04-10 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokollet Länk till annan webbplats.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll

  Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2024-03-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Samhällsbyggnadnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2024-03-13 Paragrafer: §§ 14-25 Datum då anslaget sätts upp: 2024-03-20 Datum då anslaget tas ned: 2024-04-10 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen