Digital anslagstavla

Här publiceras anslag och kungörelser från Herrljunga kommun. Klicka på anslaget för att få upp det på en egen sida. Om du vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Aktuella anslag och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2021-10-25Paragrafer: 162-182Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-27Datum då anslaget tas ned: 2021-11-18Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2021-10-25PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Samfond 2

  Protokoll från styrelsen för Samfond 2:s sammanträde 2021-10-26 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Styrelsen för Samfond 2Sammanträdesdatum: 2021-10-26Paragrafer: 4-6Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-27Datum då anslaget tas ned: 2021-11-18Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2021-10-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2021-10-26Paragrafer: 114-135Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-27Datum då anslaget tas ned: 2021-11-18Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2021-10-26PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2021-10-26 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2021-10-26Paragrafer: 126-140Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-26Datum då anslaget tas ned: 2021-11-17Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

  Protokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personals sammanträde 2021-10-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för ekonomi och personalSammanträdesdatum: 2021-10-20Paragrafer: 11-16Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-21Datum då anslaget tas ned: 2021-10-11Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Vårgårda.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal.PDF
 • Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

  Protokoll från gemensam servicenämnnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2021-10-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoniSammanträdesdatum: 2021-10-20Paragrafer: 15-19Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-21Datum då anslaget tas ned: 2021-10-12Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2021-10-19 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2021-10-19Paragrafer: 124-125Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-19Datum då anslaget tas ned: 2021-11-10Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-10-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Tekniska nämndenSammanträdesdatum: 2021-10-07Paragrafer: 72-84Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-15Datum då anslaget tas ned: 2021-11-06Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll TN 2021-10-07PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2021-10-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2021-10-14Paragrafer: 116Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-14Datum då anslaget tas ned: 2021-11-05Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2021-10-14PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

  Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2021-10-12 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Socialnämndens myndighetsutskottSammanträdesdatum: 2021-10-12Paragrafer: 116-123Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-12Datum då anslaget tas ned: 2021-11-03Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.
 • Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2021-10-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2021-10-11Paragrafer: 115Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-12Datum då anslaget tas ned: 2021-11-03Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2021-10-11PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-10-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och miljönämndenSammanträdesdatum: 2021-10-06Paragrafer: 38-51Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-11Datum då anslaget tas ned: 2021-11-02Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden 2021-10-06PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

  Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2021-10-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.
  Information om anslagetInstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2021-10-04Paragrafer: 97-114Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-08Datum då anslaget tas ned: 2021-10-30Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2021-10-04PDFFör att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.
 • Överförmyndarens mottagningstider

  Herrljunga kommun ingår i Överförmyndare i Samverkan i Skövde.Besök bokas via telefon.Telefontid: tisdagar kl. 09.00-11.00 och torsdagar kl. 13.00-15.00Telefon: 0500-49 88 60E-post: ois@skovde.se
  Enligt 8 § förmyndareskapsförordningen ska överförmyndaren anslå sina mottagningstider på kommunens anslagstavla.
 • Kungörelse

  Detaljplan Herrljunga kommunFöljande plan har vunnit laga kraftDetaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §47. Laga kraft 29 juni 2020.
  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §47 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kungörelse

  Följande plan har vunnit laga kraftDetaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl, Herrljunga kommun. Antagen 3 juni 2020 §46. Laga kraft 29 juni 2020

  Information om anslagetInstans: Bygg- och MIljönämnden Sammanträdesdatum: Antagen 3 juni 2020 Paragrafer: §46 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Bygg- och miljöförvaltningen