Remmene skjutfält

Skjutfält

På Remmene skjutfält hålls återkommande skjutövningar med skarp ammunition. När övning sker är det förbjudet att vistas i området. Därför är det viktigt att allmänheten tar Försvarsmaktens varningsskyltar, avspärrningar och anslag på största allvar.

När det inte är övningar på skjutfältet är det oftast öppet för allmänheten.

Det publiceras regelbundet information om avlysningar och skjutvarningar för skjutfälten på Försvarsmaktens webbsida Länk till annan webbplats..

Det finns också alltid informationstavlor på plats som talar om ifall skjutfältet är avlyst.

Observera att verksamheten kan ändras med kort varsel. Det är alltid informationstavlorna som gäller i första hand.

Att bryta mot ett tillträdesförbud leder till omhändertagande och polisanmälan samt kan innebära livsfara.