Vision och mål

Vår vision: Ett Herrljunga med växtkraft

Herrljunga ska vara en blomstrande kommun där invånare och företag väljer att bo, leva, trivas, verka och framförallt växa.

En hand som håller mot solljus en cirkel.

Visionen innebär att vi ska använda våra styrkor för att lyfta kommunen och ge bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Vi ger rätt jordmån för det vi vill ska växa, för vad som helst kan växa ur god jord. Vårt uppdrag beskrivs i fokusmål och verksamhetsplaner och visar oss hur vi ska arbeta för ett blomstrande Herrljunga – ett Herrljunga med växtkraft!

Vi uppnår Herrljungas vision om växtkraft genom att vara:

En hållbar och inkluderande kommun

Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.

  1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.
  2. Herrljunga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.
  3. Herrljunga kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering och jämställdhet.

En välkomnande och attraktiv kommun

Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!

  1. . Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.
  2. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.
  3. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen.

En utvecklande kommun

Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande.

  1. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet.
  2. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv
  3. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.