Psykisk hälsa

Du som har en psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du få förutsättningar att leva som andra och delta i samhällets gemenskap.

Psykisk hälsa

Du kan ansöka om stöd och hjälp hos kommunens handläggare. Har du behov av stöd och hjälp från både kommunen och primärvård sammanställs dina behov i en samordnad individuellplan s.k SIP.

Behöver du hjälp med att ansöka om stöd och hjälp kan du kontakta personligt ombud som kan vägleda dig i hur en ansökan går till.

Du hittar kontaktuppgifter till handläggare och personliga ombudet nedan.

Hjälp till barn och unga

Söker du stöd och hjälp för barn och unga hittar du mer information under rubriken Hjälp till barn och unga.

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.