Leverantörsfaktura till kommunen

Enligt lag om elektronisk faktura (e-faktura) ska alla inkommande fakturor till Herrljunga kommun ska vara elektroniska. Detta både för att spara pengar, miljö och för att få mer effektiva rutiner.

Vid upphandling ställer kommunen krav på elektronisk faktura. Förutom att spara på porto och brevpapper gör du även en insats för miljön. Det är varken krångligt eller dyrt för dig att skicka e-faktura.

För att underlätta för dig som leverantör har Herrljunga kommun ett samarbete med företaget Inexchange för att skicka elektroniska fakturor. Om du har ett kundfaktureringssystem har du sannolikt redan stöd för detta, kontakta din systemleverantör. Kontakta Inexchange för en offert gällande denna tjänst.

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska du som leverantör till Herrljunga kommun skicka oss e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss, Herrljunga kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Du som kan e-faktura redan idag

Herrljunga kommun vill ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver du ansluta dig via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med din leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Herrljunga kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120001520. De format som vi kan ta emot i PEPPOL nätverket är PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0.

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst InExchange. Herrljunga kommun tar emot e-faktura i följande format: ” Svefaktura 1.0”. Vårt parts-id är GLN 7362120001521. Kontakta oss via e-post nedan för frågor kring anslutning.

Du som inte e-fakturerar idag

Om du inte har ett affärssystem:
Använd vår fakturaportal Inexchange. Länk till annan webbplats. Om du inte redan har eller vill investera i någon programvara erbjuder vi även en helt kostnadsfri tjänst där du registrerar fakturorna manuellt. Där kan du skriva en faktura och skicka iväg till kommunen. Det är viktigt att du skriver ett referensnummer enligt format: XX+5 siffror. Referensen lämnas vid beställningstillfället.

Om du har ett affärssystem:
Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Via e-post support.ekonomi@vargarda.se eller telefon 0513-170 00

Läs vidare:

För mer information om lagkravet, se: