Våld i nära relationer

Socialtjänsten i Herrljunga kommun kan ge dig som blir utsatt för våld, du som använder våld, du som lever i en familj där någon brukar våld och du som oroar dig för andra stöd och hjälp. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld, hot och förtyck och alla former av relationer.