Civil beredskap

På den här sidan hittar du information om hur du kan stärka din egen beredskap och vad kommunen gör.

I begreppet Civil beredskap ingår krisberedskap och civilt försvar, det vill säga att förebygga och hantera kriser både i fredstid och ytterst krig. Målsättningen med kommunens arbete med civil beredskap är att skapa trygghet och säkerhet för kommunens medborgare, medarbetare och andra som vistas i kommunen.

Beredskapsvecka

Information om beredskapsveckan som är varje år vecka 39.

Hemberedskap

Hur förberedd är du?

Informationspunkter

När något händer som gör att kommunens normala informationsvägar inte längre fungerar finns det istället informationspunkter som du kan ta dig till.

Kommunens beredskapsarbete

Läs mer om kommunens beredskapsarbete.

Skyddsrum

Om det blir krig finns det ett antal skyddsrum som man kan söka skydd i.

Trygghetspunkter

Vid en omfattande, långvarig och allvarlig kris kan kommunen öppna upp trygghetspunkter dit du kan gå för att få viss hjälp.

VMA

Läs mer om VMA - viktigt meddelande till allmänheten.