Anhörigstöd

De flesta ser det som en självklarhet att ställa upp för någon som behöver stöd eller hjälp. Många anhöriga ger ofta dagligen och ibland dygnet runt ett ovärdeligt stöd till närstående. Det är ett betydelsefullt men oftast osynligt arbete.

Vem är anhörig?
Med anhörig menas den som stöttar en medmänniska som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller vanlig ålderdom behöver hjälp att klara sin vardag. Oavsett bakgrund, språk, könsidentitet, funktionsvariation, sexuell läggning eller trosuppfattning.

Om du hjälper någon i din närhet är det viktigt att du också tar hand om dig själv. Tillsammans med dig vill anhörigstödet underlätta din situation. Vilket stöd som blir aktuellt för dig beror på vilka behov du har och den livssituation du befinner dig i.

Rosa pioner på en grön äng

Vill du bli kontaktad av oss?
Vill du att vi kontaktar dig och berättar mer om anhörigstödet i Herrljunga kommun? Fyll i namn och telefonnummer eller e-postadress så hör vi av oss till dig inom en vecka.