Stipendier

Herrljunga kommun delar årligen ut ett Hantverks- och kulturstipendium. Information om vem som kan tilldelas priset, nomineringsförfarande och vem som fattar beslut om pristagare hittar du här nedan.

Hantverks- och kulturstipendiat

Stipendiet, diplom, blommor och 10 000 kronor, utdelas i första hand till unga, lovande förmågor som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling inom konsthantverks- och kulturområdet. Personen ska ha anknytning till kommunen. Stipendiet kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation eller förening.

Stadgar

§ 1 Herrljunga kommuns Hantverks och Kulturstipendium utdelas årligen, inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag.

§ 2 Kultur och fritidsutskottet beslutar om val av stipendiat och formerna för stipendiets utdelning. Stipendiet utdelas i samband med det årliga Nationaldagsfirandet på Harsberget.

§ 3 Stipendiet utdelas till unga, lovande förmågor som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling och fortsatt arbete eller som stöd till fortsatta studier inom kultur- och konsthantverksområdet. Personen/personerna skall antingen vara bosatt/a inom kommunen eller ha nära anknytning till densamma. Stipendium kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation, förening eller dylikt.

§ 4 Ansökan om stipendium lämnas via formuläret som läggs upp här nedan, inför varje ansökningsperiod. Ansökan ska vara kommunen till handa senast 1 april.
Stipendiet sökes för egen räkning. Kultur- och friidsutskottet äger rätt att utdela stipendiet även utan att formell ansökan föreligger.

Ansökningstiden för att söka Hantverks- och kulturstipendium för 2024 är nu avslutad
Välkommen att söka 2025.