Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är en alternativ kollektivtrafik för dig som inte kan åka med vanliga kollektivtrafiken.

Vad är färdtjänst?

Med färdtjänst menas att du kan åka taxi när du ska handla eller besöka någon anhörig/bekant eller delta i någon fritidsaktivitet etc. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Personalen på Kund- och resetjänst hos Västtrafiks planerar resorna och du kan få åka färdtjänst tillsammans med andra personer.

Färdtjänsten gäller inte för sjukresor eller resor som betalas av annan t.ex. försäkringsbolag.

Vem är färdtjänst till för?

Färdtjänst är till för dig som har fysiskt, psykiskt eller socialt funktionshinder, som varar i minst 3 månader och bidrar till att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och inte kan åka allmänna kommunikationsmedel. För att kunna använda sig av färdtjänst krävs tillstånd.

Hur söker man färdtjänst?

Du ansöker antingen via vår e-tjänst eller genom att fylla i en ansökningsblankett. Ibland måste ditt funktionshinder styrkas med läkarintyg eller annan vårdgivare ex sjukgymnast, sjuksköterska, vilket du bekostar själv. Efter inkommen ansökan handläggs den enligt rutin och du får därefter ett skriftligt beslut. Skulle du inte vara nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga det.

Herrljunga kommuns färdtjänstområde

Du som har färdtjänst i Herrljunga kommun får resa obegränsat inom följande kommuner: Herrljunga, Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Skövde, Ulricehamn, Vara och Vårgårda.

Beställning av resa

Du beställer själv din resa genom Västtrafiks beställningscentral, telefonnummer: 020-91 90 90. Resan ska beställas senast 2 timmar före resan ska påbörjas. Tur och retur resa kan beställas samtidigt.

Du kan beställa flera resor samtidigt. Avbeställningar och ändringar av beställd resa ska göras senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning.

Färdtjänstresa ska bokas från en adress till en annan. Via-adress och uppehåll eller byte av avlämningsadress får inte göras under resans gång. Du ska kunna uppvisa giltig legitimation under resan.

  • Har ingen bil kommit 10 min efter avtalad tid, ring beställningscentralen, 020-91 90 90.
  • För att avboka en resa ringer du till beställningscentralen senast 60 minuter innan avtalad hämttid.
  • Färdtjänstresan betalas på plats till chauffören innan avfärd.
  • Om du ofta reser regelbundet till och från samma ställe, har du möjlighet att göra upp ett schema så du inte behöver ringa och boka varje resa separat. Då ringer du istället bara när du behöver avboka resan eller vill ändra tid.
  • Om du uteblir från en beställd resa eller inte avbeställer resan inom föreskriven tid kan kommunen ta ut ersättning med 200 kr. (s. k. bomresa)

Avgifter för resor

Hur mycket resan kostar framgår av det taxetabellen nedan. Resans pris avgörs av hur många kommuner (zoner) som resan går genom. Du betalar din färdtjänstresa innan resan startar. Betala med så jämna pengar som möjligt. Du kan också betala med de vanligaste kontokorten såsom Visa och Mastercard.

Avgifter för färdtjänst i Herrljunga kommun beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifter från 2020

Skriv tabellbeskrivning här

Zon

Vuxen

Ungdom

1*

60

45

2**

102

76

3***

144

108

4

185

139

5

227

170

6

269

202

7

286

215

* Zon 1 omfattar Herrljunga kommun
** Zon 2 omfattar Falköping, Vara, Vårgårda, Essunga, Borås, Ulricehamn
*** Zon 3 omfattar Alingsås, Skövde

Behöver du hjälp på resan eller vill ta med dig någon? 

Du kan få ta med dig en medresenär på resan och egna barn/syskon upp till 20 år. Detta får inte generera att större fordon behöver användas. Medresenären betalar samma avgift som du gör och måste stiga på och av på samma plats som du.

Om ditt funktionshinder gör att du inte klarar av resan på egen hand kan du ansöka om att få ta med dig en person, en ledsagare, som hjälper dig under resan. Rätt till ledsagare har du om du inte klarar av att resa på egen hand med den service som normalt ges av föraren. Chauffören hjälper dig med att ta sig till och från ytterdörr i markplan, in och ut ur bilen, på och av med säkerhetsbältet och hjälper dig med nödvändiga förflyttningshjälpmedel och bagage. Ledsagaren måste stiga av och på vid samma plats som du själv. Ledsagaren får inte själv vara beviljad färdtjänst.

För beviljad ledsagare i Herrljunga kommun gäller:

  • Tillståndsinnehavaren har behov av stöd under själva resan.
  • Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som tillståndshavaren.
  • Ledsagare reser utan kostnad.
  • Ledsagare ska kunna tillgodose tillståndshavarens hjälpbehov.

Kommunen har inte skyldighet att tillhandahålla ledsagare

Ledarhund och assistenthund får medfölja utan kostnad. Certifiering eller legitimation ska kunna uppvisas på begäran. Inga andra husdjur får tas med vid färdtjänstresa.

Synpunkter

Om du har en synpunkt eller annat som berör en utförd resa ring beställningscentralen. Om du vill ha ett svar på synpunkten måste du begära detta. Vill du hellre mejla ditt ärende kan du göra detta till: synpunkt.anrop@vasttrafik.se. Du kan även begära att få ett föradresserat synpunkts-vykort i färdtjänstbilen. Denna kan du även få från färdtjänsthandläggaren.

Regionfärdtjänst

Regionfärdtjänst ansöker du om du ska resa inom Västra Götaland samt Kungsbacka kommun men utanför ditt färdtjänstområde. Regionfärdtjänst är en utökning av färdtjänstområdet. Kostnaden blir som färdtjänst man betalar för hur många zoner man åker igenom. Man beviljas oftast upp till 10 enkelresor/ år. Ansökan görs på särskild blankett som kan fås av handläggaren eller hämtas på kommunens hemsida. Ansökan ska vara hos handläggaren senast två veckor innan avresedag.

Resa i annan kommun

Om man behöver ha färdtjänstresor i en annan kommun under en vistelsetid ex om man har en sommarbostad på Tjörn och är där en månad och behöver under tiden använda färdtjänst på Tjörn behövs ett särskilt tillstånd till detta. Ansökan görs på samma blankett som regionfärdtjänst. Ansökan ska vara hos handläggaren senast två veckor innan avresedag.

Riksfärdtjänst

För resor utanför Västra Götalandsregion och Kunsbacka kommun finns möjlighet att ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är till för personer som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder får förhöjda kostnader i samband med resor. Resor beviljas för billigaste färdsätt som den sökande klarar med hänsyn till sin funktionsnedsättning. Detta innebär i första hand resor med kollektiva färdmedel (buss, tåg, flyg, båt) tillsammans med ledsagare. Riksfärdtjänst ansöker du om för varje enskild resa. Ansökan görs på en särskild e-tjänst som du hittar under digital självservice e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närtrafik

Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Du blir körd mellan valfri adress och någon av kommunens Närtrafikhållplatser, vilka är:

Herrljunga: Hagens äldreboende, Hemgården äldreboende, Herrljunga station, Herrljunga torget, Herrljunga vårdcentral.

Annelund: Mörlanda affär

Ljung: Gäsenegården, Ljung station, Stationsvägen.

Du ringer och beställer resan hos Västtrafiks beställningscentral, telefon 0771-91 90 90. Resorna körs inom givna tidsintervaller och beställningen skall göras minst en timme innan tidsintervallet börjar.

Måndag – fredag

09.30-10.30

12.30-13.30

15.00-16.00

18.00-19.00

21.00-22.00

Resan kostar 44 kr för vuxna och 33 kr för ungdomar. Du betalar kontant eller med bankkort. Barn under 7 år reser gratis i målsmans sällskap.

Mer information om närtrafik finns på Västtrafiks hemsida eller kontakta färdtjänsthandläggaren.

Vintertillstånd

Tillstånd kan beviljas under en viss tid under året. Vintertillståndet gäller under tiden 1/11-31/3.

Vintertillstånd kan man få om man har väsentliga svårigheter att ta sig fram utomhus vintertid då ofta halka och snö kan förekomma men inte uppfyller kraven övrig tid på året för rätten till färdtjänst.

Vid frågor kontakta färdtjänsthandläggaren.