Elevhälsan

Elevhälsans uppgift är att stärka och stödja barns och ungdomars utveckling i nära samarbete med föräldrar och skolpersonal, så att hälsa och positiv utveckling främjas. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande.

Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa hos alla barn och ungdomar i förskola och skola samt ha fokus på dem som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling och sitt lärande. Elevhälsans arbete bygger därför på:

  • Kontinuitet
  • Professionalitet
  • Delaktighet