Central distribution av valsedlar

Valnämnden i Herrljunga kommun ansvarar för central distribution av valsedlar. Det innebär att partier som har anmält sig till EU-valet och vill ha sina valsedlar utlagda vid kommunens röstmottagningsställen ska skicka valsedlarna till Torget 1, 524 30, Herrljunga.

Valsedlar som ska distribueras centralt ska vara valnämnden tillhanda senast den 8 maj 2024.