Ungdomskriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse – men personer under 21 år får sällan fängelsestraff.

Ungdomstjänst

Om du är 15-20 år och begår ett brott kan du dömas till ungdomstjänst, då du provar på att arbeta oavlönat. Du får en chans att arbeta av ditt straff och samtidigt få lära dig hur det fungerar på en arbetsplats. Syftet är att du ska få hjälp att inte hamna i kriminalitet i framtiden.

Hur går ungdomstjänst till?

Du arbetar utan lön 20-150 timmar beroende på vad du blivit dömd till. Arbetet sker på din fritid, det vill säga kvällar, helger och lov.

Arbetet kan utföras i exempelvis en ideell förening, idrottsförening, kommunal verksamhet eller annan samhällsinriktad verksamhet. Ungdomstjänst kan även ske i privat regi. På arbetsplatsen utses en handledare som följer dig under arbetet.

Eftersom ungdomstjänst är en dom är det mycket viktigt att den sköts ordentligt, annars riskerar du att få en annan påföljd. Ungdomstjänst kräver en aktiv insats av både dig och din vårdnadshavare.

Samtal och reflektion

En annan del av ungdomstjänsten är deltagande i samtal. Det ger dig möjlighet att reflektera över din livssituation, diskutera brottet du dömts för och vilken påverkan det medfört, både för dig själv och för din familj. Samtalen anpassas efter dina behov.

Vem gör vad?

Åklagaren begär ett yttrande från Socialtjänsten. I den framgår det bland annat om du anses lämplig för ungdomstjänst. Tingsrätten beslutar om vilken påföljd du som begått ett brott ska få.

Stöd till unga brottsoffer

Att bli utsatt för ett brott är en svår händelse. Vi människor reagerar på olika sätt och behöver olika former av stöd. Vanliga reaktioner som kan uppstå om man blivit utsatt för någon form av kränkning eller brott är rädsla, ilska, skuldkänslor och att man känner sig otrygg. Det är vanligt att man får svårt att sova, blir extra misstänksam och svårt att koncentrera sig.

 

Relaterad information: Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.