Koncentrationssvårigheter

Alla kan ha svårt att koncentrera sig, att förstå andra eller behöva många påminnelser i vissa situationer. En funktionsnedsättning kallas det om svårigheterna är så stora att man får problem i sitt vardagsliv, till exempel att man inte klarar skolan, blir väldigt trött av att sortera intryck eller inte kan styra över vissa ljud och rörelser.

Ofta handlar det om att man möter en omgivning som inte är anpassad efter hur man funkar, även där det finns krav på att man ska förstå saker på vissa sätt och funka ihop med andra på vissa sätt.

Är problemen med koncentration och uppmärksamhet så allvarliga att det hindrar från att leka med andra barn eller att delta i skolarbetet kan det finnas skäl att göra någon form av utredning. I vissa fall får barnet en diagnos. Det finns flera olika diagnoser som gäller koncentration och uppmärksamhet, två av de vanligaste är ADHD (attention decifit hyperactivity disorder) och ADD (attention decifit disorder). Båda diagnoserna rör svårigheter att rikta, upprätthålla och styra uppmärksamheten. Barn som får diagnosen ADHD har ett stort behov av att röra sig och hålla igång. Barn som får diagnosen ADD har svårt med uppmärksamheten och försvinner lätt in i dagdrömmar.

Nyttan av diagnoser

Nyttan av diagnoser som ADHD och ADD är under debatt. Vissa menar att diagnoserna är stigmatiserande och placerar barn och ungdomar i fack. Andra menar att diagnoserna är ett stöd för föräldrar, skola och vård i arbetet med att ge barn och ungdomar den hjälp de behöver.