Alkohol och droger

Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger. Definitionen av drog är att det är något som gör den som använder det påverkad, är giftigt och som man kan bli beroende av. Alltså räknas alkohol och tobak också som droger, fast man kanske inte brukar tänka så.

Alkohol

Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. För att skydda den som är ung finns det därför åldersgränser för när man får köpa alkohol.

Eftersom det kan vara stor skillnad mellan hur olika personer påverkas av alkohol, kan man aldrig jämföra sitt eget drickande med andras. Det viktigaste är inte exakt hur mycket man dricker, utan att man är uppmärksam på andra saker som kan vara tecken på att man har eller håller på att få problem med alkohol. Det kan till exempel vara:

Vad är för mycket?

Eftersom det kan vara stor skillnad mellan hur olika personer påverkas av alkohol, kan man aldrig jämföra sitt eget drickande med andras. Det viktigaste är inte exakt hur mycket man dricker, utan att man är uppmärksam på andra saker som kan vara tecken på att man har eller håller på att få problem med alkohol. Det kan till exempel vara:

 • Att man tål mer. Dricker man ofta vänjer sig kroppen och man behöver mer alkohol än tidigare för att bli full.
 • Att man dricker mer än man hade tänkt.
 • Att man dricker så mycket att man får minnesluckor. Det kan vara ett tecken på att hjärnan börjat skadas.
 • Att man känner att man behöver dricka igen ”dagen efter”, för att må bättre eller för att man känner ett sug.
 • Att man fortsätter dricka fast man mår dåligt på något sätt.
 • Att drickandet gör att det går sämre i skolan eller på jobbet eller att man struntar i aktiviteter.
 • Att ens drickande förstör relationer med kompisar eller familjen.
 • Att man inte erkänner för sig själv hur mycket man dricker, och inte vill prata med andra om det.
 • Att man blir nedstämd, irriterad eller får ångest. Det kan bero på att man gjort något man ångrar eller skäms för när man varit full, att man vet att man dricker för mycket, eller att kroppen och hjärnan reagerar på alkoholen.
 • Att man ofta känner sig rastlös.
 • Att man får sömnproblem.
 • Att man får ont eller andra problem med magen.

Att dricka för mycket kan också leda till att man hamnar i riskfyllda situationer. Det kan till exempel vara en olycka, bråk eller misshandel, att man har sex fast man inte vill eller sexuella övergrepp. Alkohol kan även göra att man själv gör saker som man inte borde, att man begår brott, skadar sig själv eller någon annan, det kan till och med uppstå livsfarliga situationer.

Alkoholmissbruk innebär att man gång på gång ställer till det för sig, när man har druckit. Alkoholmissbruk är inte samma sak som att vara alkoholberoende, men de hör ihop. Risken för att bli alkoholberoende är större om man dricker ofta eller mycket.

Hur man behandlar

Både personer som har missbruksproblem och de som lever med någon som har det kan få bra hjälp. Hur man själv påverkas av att bo eller leva tillsammans med någon som dricker eller tar droger är olika från person till person. Därför är det också olika vilken hjälp man behöver. Den som har alkohol- eller drogproblem kan få samtalsterapi. Ibland behövs också medicin. Ofta följer man något behandlingsprogram, och då är det också vanligt att familjemedlemmar får vara med i behandlingen. Målet är att livet tillsammans ska funka.

Egen vård

Det vara svårt att veta hur mycket alkohol man kan dricka utan att skada kroppen eller bli beroende. Många tycker att det är helt okej att ta ett glas vin till maten då och då, men hur mycket kan man dricka utöver det? Det är inte helt lätt att svara på den frågan eftersom människor är olika känsliga för alkohol. Ju mer man dricker desto större är risken att bli beroende av alkohol eller råka ut för sjukdomar som har med alkohol att göra. Kvinnor är känsligare än män för alkohol. Yngre som dricker mycket har klart ökad risk för beroende och alkoholrelaterade skador.Hur man dricker spelar också roll för risken att bli beroende, liksom ärftlighet och livsstil i övrigt. En del blir lättare än andra alkoholberoende och sjuka. Somliga blir glada och upprymda efter några glas alkohol. Andra reagerar med trötthet och kanske nedstämdhet. Ju mer positivt man upplever påverkan av alkohol, desto större är risken att bli beroende.

För att kunna jämföra öl, vin och starksprit när man vill kartlägga sina alkoholvanor har man infört begreppet standardglas. Ett standardglas motsvarar alkoholmängden i antingen:

 • 50 centiliter folköl
 • 33 centiliter mellanöl eller nästan lika mycket starköl
 • 15 centiliter vin
 • 4 centiliter starksprit

En flaska vin motsvarar fem standardglas och en liten flaska starksprit på 37 centiliter motsvarar nio standardglas. Lättöl innehåller också alkohol: 33 centiliter lättöl motsvarar ett halvt standardglas. Det innebär att om man dricker tre flaskor lättöl om dagen får man i sig motsvarande en liten flaska starksprit i veckan. Alkoholprofilen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en sajt där man kan kartlägga sina alkoholvanor. Egenvård är ofta inte möjlig för den som hamnat i ett narkotikaberoende. Den som är beroende och försöker sluta på egen hand drabbas ofta av svåra abstinensbesvär – sök därför hjälp inom beroendevården.

Råd till närstående

Familjen, vänner och kolleger är ofta viktiga för personer med alkoholproblem. Det är inte alltid så att den som dricker själv ser sitt problem. Som anhörig gäller det att visa att du bryr dig och stöttar personen till att söka hjälp. Även du som anhörig kan vara i stort behov av stöd och hjälp. Misstänker du att någon du känner dricker mer än vad som egentligen är okej? Kanske har du en kollega som ofta uteblir från jobbet på måndagsmorgonen utan förklaring eller en vän som alltid föreslår en drink när ni ses. Alkoholproblem är den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i Sverige. Ibland kan det vara svårt att upptäcka att någon har alkoholproblem. Många är bra på att dölja det och ljuger både för sig själva och andra.

Om du misstänker att någon i din närhet har problem med alkohol är det viktigt att du gör något och att du gör det i tid. Ju tidigare du agerar, desto större är möjligheten att lyckas. Berätta om din oro och rädsla. Undvik att anklaga personen, tala bara om vad du själv ser och vad du är orolig för. Det är inte säkert att den som du är orolig för inser att han eller hon har problem. Förbered dig därför innan. Tänk igenom vad vill du uppnå med samtalet? Det är bra att ta upp konkreta situationer som är exempel på tillfällen då det gått snett på grund av för mycket alkohol. Var beredd på att reaktionen kan bli negativ, att den som du konfronterar blir arg och kanske försöker föra över problemen på dig. Fundera gärna igenom hur du ska agera vid ett sådant scenario. Tänk till exempel igenom hur mycket du själv dricker, kommer du att behöva förklara eller försvara dig själv? Långt ifrån alla blir arga när man tar upp misstankar om alkoholproblem. För en del kan det till och med vara en lättnad att problemen blir synliga och att det finns någon som bryr sig. Den som blir arg kanske kommer tillbaka och vill prata senare. Du har visat att du bryr dig och är beredd att ställa upp