Personlig assistans

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Du som har en stor funktionsnedsättning, är under 65 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Hjälp med grundläggande behov innebär hjälp med vardags livet såsom personlig hygien, att klä på och av sig, att äta, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter särskilda kunskaper. Du kan även få hjälp med att kunna delta i fritidsaktiviteter.

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som bedömer behovet av personlig assistans.

När du har blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.