Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet vänder sig till dig som förälder eller anhörig till någon med funktionsnedsättning.

Avlösarservice syftar till att ge dig egen tid till vila, egna aktiviteter utanför hemmet eller för att kunna ge eventuella syskon lite extra uppmärksamhet. Avlösarservice utförs i det egna hemmet och innebär att en avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden. Avlösningen i hemmet kan ske som regelbunden insats eller vid enstaka tillfällen.

Avlösarservice är en biståndsbedömd insats som du kan ansöka om hos kommunens biståndshandläggare.