Vatten och avlopp runt norra Sämsjön: Sämsholm och Kläckene

Som en följd av vad som framkom i arbetet med kommunens VA-plan, antagen 2019, utreder vi förutsättningarna för vatten och avlopp runt norra delen av Sämsjön.

Nedan följer viktig information för dig som äger en fastighet eller arrenderar en tomt i området.

Den 18 mars 2021 höll vi ett digitalt informationsmöte för fastighetsägare i området, med möjlighet att ställa frågor. Minnesanteckningarna från det mötet finns tillgängliga under "relaterad information" längst ner på sidan.

Den 26 april behandlades frågan om nytt verksamhetsområde runt Sämsjöns norra strand i Kommunstyrelsen. Gå till kallelse, inklusive beslutsunderlag, och protokoll från mötet.länk till annan webbplats Den 24 maj behandlades frågan i Kommunfullmäktige. Kallelse, inklusive beslutsunderlag, och protokoll från mötet finns tillgängliga via sidan kommunfullmäktigelänk till annan webbplats.

Nuläget

Kommunfullmäktige beslutade att inrätta verksamhetsområde i enlighet med nedanstående karta. Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten och tidplanen för projektet kommer därför att behöva förskjutas. Förvaltningsrätten har ännu inte behandlat frågan och därför är det oklart vad utfallet blir.

Vi återkommer med mer information när vi fått Förvaltningsrättens beslut.

Beslutad karta verksamhetsområde vatten och avlopp

Beslutad karta verksamhetsområde vatten och avlopp. Blårandigt område anger beslutad avgränsning för verksamhetsområdet.

Gunnar Andersson. Bild tagen utomhus.

Hej och välkomna till denna digitala information!

Jag heter Gunnar Andersson och är kommunstyrelsens ordförande. En del av er har träffat på mig tidigare i detta sammanhang.

Tiden har tyvärr gått fort. Vi har blivit något fördröjda i arbetet, till viss del av pandemin som försvårat arbetet, men också av en del andra orsaker. Nu finns information som vi känner att det är viktigt att ni tar del av. Vi vill ha med er i arbetet och informera så mycket som möjligt! Vi vill också att arbetet skall ställa till så lite obehag som möjligt för er.

Jag är medveten om att någon kanske inte uppskattar vårt val att sköta kontakten digitalt, så som vi gör. Det blir dessvärre en följd av att vi behöver följa rekommendationerna från folkhälsomyndigheten, för att hindra ev. smittspridning. Hoppas att ni hjälper oss att sprida den här informationen om ni uppfattar att någon har svårigheter att nå den.

Vill också passa på att påminna om att vi från kommunens sida bedömer att det är bättre att påbörja arbetet med att utreda förutsättningarna för allmänt vatten och avlopp i området innan Länsstyrelsen kommer med någon form av åläggande.

Gunnar Andersson Kommunstyrelsens ordförande

Sedan vi började undersöka VA-situationen runt Sämsjön har vi fått hjälp av Norconsult att utreda förutsättningarna för allmänt vatten och avlopp runt norra delen av Sämsjön. "Deras rapport finns att läsa under "Relaterad information" längst ner på sidan.

Kontaktpersoner i ärendet

Gunnar Andersson (M), Kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga Kommun. (gunnar.andersson@herrljunga.se)

Maja Sallander, samhällsutvecklare. Tjänsteperson vid enhet strategisk planering, Herrljunga Kommun. (maja.sallander@herrljunga.se)

Elaine Larsson, miljöchef. Tjänsteperson vid Miljöenheten, Herrljunga Kommun. (elaine.larsson@herrljunga.se)

Tord Ottergren, VA-chef, tjänsteperson på Herrljunga Vatten, Herrljunga Elektriska. (tord.ottergren@el.herrljunga.se)

Frida Carlsson, tjänsteperson på Herrljunga Vatten, Herrljunga Elektriska. (frida.carlsson@el.herrljunga.se)