Kommunalt vatten och avlopp

Herrljunga Vatten AB ansvarar för driften av kommunalt vatten och kommunalt avlopp.

Kommunalt vatten

Kommunalt vatten finns i Herrljunga tätort, Hudene, Ljung-Annelund, Fåglavik, Remmene och Källeryd.

Vid frågor som rör drift kontakta Herrljunga Vatten AB Länk till annan webbplats.

Kommunalt avlopp

Herrljunga Vatten, dotterbolag till Herrljunga El AB, ansvarar från och med 2008-01-01 för vattenförsörjning, avloppsreningsverk och va-ledningar som är belägna inom s.k. "Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp".

Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden behöver vattnet skydd. Marken ger normalt ett bra skydd för vårt grundvatten, men skyddet behöver förstärkas i de områden där många använder marken på flera sätt. Därför finns skyddsområden för vattentäkter. Skyddsföreskrifterna talar om vad man inte får göra inom vattenskyddsområdet och när det krävs tillstånd eller anmälan.

Skyddsföreskrifterna ska dels minska risken för olyckor, dels minska konsekvenserna om en olycka ändå händer. En liter diesel kan förstöra en miljon liter dricksvatten.

Inom Herrljunga kommun finns sex vattenskyddsområden. Fem av dem är kommunens egna grundvattentäkter. Den sjätte är Öresjö ytvattentäkt som är vattentäkt för Borås stad. De olika vattenskyddsföreskrifterna är framtagna under olika tidsperioder vilket gör att de kan skilja sig åt. Herrljunga vatten arbetar med att uppdatera de äldre föreskrifterna.

Föreskrifter och kartor för vattenskyddsområdena

För mer exakt information om en kartposition, kontakta miljöenheten Herrljunga kommun.