Slamtömning

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har enskild avloppsanläggning behöver slamsuga minst en gång om året.

Slamsugning ska göras av kommunens upphandlade entreprenör Clean-Pipe. Normalt sker slamsugning automatiskt men du som anläggninsägare är ansvarig för att slamtömning sker. Anläggningsägare aviseras om slamtömning 1-5 veckor innan tömning.

Slammet lämnas sedan på Herrljunga eller Annelunds reningsverk där det behandlas i avloppsreningsverket.

Vad kostar slamtömningen?

Kostanden för slamtömning regleras i kommunens renhållningstaxa som är antagen av Kommunfullmäktige. Du kan se priserna här.öppnas i nytt fönster