Kulturskolans personal

Musikskolechef Erik Larsson
Telefon: 0513 - 170 16
Mobil: 0709 - 165 635
E-post: erik.larsson@vargarda.se

Herrljunga Musikskola
Box 201
524 23 Herrljunga

Telefon personal: 0513 - 173 20

Besöksadress:
Norra Kyrkogatan 7
524 30 Herrljunga

_____________________________________

Yngve Edstam
Rockskola, elgitarr, elbas och trummor
Tfn: 070-347 85 10
Yngve.edstam@herrljunga.se

Marie Frii
Klarinett, saxofon, tvärflöjt, gitarr och blåsklass
Tfn: 070-624 05 86
Marie.frii@herrljunga.se

Ida Johammar
Piano, sång, kör och rytmik
Tfn: 070-639 87 24
Ida.johammar@herrljunga.se

Lotta Norén
Piano, kör
Tfn:
charlotta.noren@herrljunga.se

Lars Börjesson
Fiol, cello och stråkklass
Tfn: 072-716 26 96
Lars.borjesson@herrljunga.se

Johan Ivarsson
Trumpet, trombon, blåsklass
Tfn:
johan.ivarsson@vargarda.se

Lena Magnusson
Bild och Form
Tfn:
lena.magnusson@herrljunga.se