Om våra avgifter

Kostnad och fakturering

Avgift faktureras för en termin i taget under pågående termin. Avgiften reduceras inte om eleven avbryter en kurs under pågående termin.

Man kan gå flera kurser samtidigt, och betalar då full avgift för varje kurs.

Individuell undervisning kostar för ungdom t.o.m. 24 år: 750 kr per kurs och termin.
Gruppundervisning kostar för ungdom t.o.m. 24 år 500 kr per kurs och termin

Elev 25 år eller äldre betalar 1500 kr per kurs och termin.

Orkesterspel och  Körsång är gratis om man samtidigt går någon annan av Kulturskolans musikkurser, annars kostar det 250 kr per termin.

Att hyra instrument kostar 300 kr per instrument och termin.

Syskonrabatt

Vi tillämpar Syskonrabatt, som innebär att man betalar avgift för maximalt två syskon. Om fler än två syskon går i Kulturskolan, är det de två äldsta som betalar avgift.

Syskonrabatt gäller elever till och med sista året på gymnasiet.

Avgiften för instrumenthyra omfattas inte av rabatten.