St. Mollungen, Naturreservat

Naturreservatet Stora Mollungen i Od tillhör ett av landets nordligaste naturliga bokskogsbestånd.

Gammal bokskog

Naturreservatet Stora Mollungen Od tillhör ett av landets nordligaste naturliga bokskogsbestånd. Skogen är gammal och många träd är mycket grova. På våren vitfärgas marken av vitsippornas blomsterprakt.

Bokskogarna i dessa trakter var förr betydligt större och omfattade på medeltiden huvuddelen av Borgstena, Od och Molla socknar. I reservatet finns ett flertal spår och lämningar av äldre brukning och bebyggelse.

Populärt utflyktsmål

St. Mollungen är ett populärt utflyktsmål under hela året, men kanske främst under vår och sommar. Här passerar Sandskenleden Öppnas i nytt fönster., en led som går runt sjön Sandsken. I området finns också ett antal stigar, vid genomfartsväg mellan Od och Molla finns en rastplats och utedass.

Fluxfallet

Fluxfallet ligger inte så långt därifrån. Fluxfallet ligger utefter vägen mellan Molla och Od. Biståsabäckens framfart nedför Fluxbergets stup till Stensjön (ca 40 m) är imponerande vid högvatten, framför allt om våren. Utsikten ger också en fjällkänsla. Väldigt fina slingrande vägar i naturskönt område. Det går att gå en promenad runt Stensjön och leden är ca 3 km och det går bra att starta promenaden vid Stensjöns badplats. Fluxfallsleden

Sällsynta lavar

De vackraste bokbestånden finns väster om torpet Jättabacken och många träd är mycket grova. Rikligt med lunglav finns på några av dem. Totalt är 147 olika lavar och 27 olika mossor registrerade. Hela sluttningen ner mot sjön Sandsken domineras av varierande lövskogar och rester av kulturlandskap. Rikare lundartad flora förekommer här på vissa platser, med arter som trolldruva, vätteros, desmeknopp och dvärghäxört.

Fåglar och insekter

Fågelfaunan innehåller arter som mindre hackspett, stenknäck, mindre flugsnappare, och stjärtmes. En rik och exklusiv insektsfauna med flera skyddsvärda arter finns också. Ett antal stigar och vägar finns inom området.
Lyssna till en audioguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om bokskogen och om området.

Naturreservatsbroschyr Pdf, 2.4 MB.

Länk till Länsstyrelsen i Västra Götaland / Mollungen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.