Molla bokskog, Naturreservat

Vid Mollasjöns sydöstra strand ligger Molla bokskog . Den äldsta delen av skogen har anor från 1600-talet. Många av bokarna är stora och mycket gamla. Vandringsleder, spänger och stigar och gör reservatet populärt att besöka.

Vandringsleder i området

Vandringsleder som passerar i området är Fjällastigen och Hultleden. Reservatet omfattar förutom bokskog också även en björkhage och lövskog . Vid en vandring i sluttningen ned mot sjön kan du om våren finna rikligt med vitsippor, blåsippor och lundstjärnblomma. På de gamla träden har noterats mindre vanliga arter som till exempel lunglav, korallblylav och mossan späd frulania. Till häckande fåglar hör arter som spillkråka, stenknäck, stjärtmes och grönsångare.

Bokskogen - ett populäts utflyktsmål

I södra delen av reservatet finns en parkeringsplats, men det finns också möjlighet att parkera bilen vid Mollaryds Järnvägsstation. Här finns också möjlighet att gå av tåget som går mellan Herrljunga och Borås, fortsätt här vandringen till fots, vidare till naturreservatet och vandringsleder. Markerade stigar och spänger samt en rastplats finns i bokskogen. Lederna är iordningställda av Molla byalag. En enklare körväg leder genom skogen fram till ödegården Holmen strax väster om reservatet.

Ladda ned eller skriv ut Naturreservatsbroschyr Pdf, 2.4 MB. för att läsa mer om naturreservatet och hur du hittar dit. Vill ni vandra i område, ladda ned karta Pdf, 647.2 kB. som visar Mollaleden, Hultleden och Fjällastigen

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Lyssna till audioguide om Nossan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Molla bokskog men tänk på följande:
Du får inte

  • framföra motordrivet fordon
  • göra upp eld
  • plocka eller gräva upp växter
  • samla in växter eller djur
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka(torrfura), låga eller vindfälle (Liggande död ved kallas antingen för lågor eller vindfällen beroende på om trädet sitter fast i roten eller ej.)
  • medföra okopplad hund
  • rida
  • cykla
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll
  • tälta

Det är tillåtet att plocka matsvamp och bär för husbehov.
Jakt kan förekomma i området under jaktsäsong. Visa hänsyn mot jägare om jakt förekommer och håll utkik efter skyltar som visar om jakt pågår.

Fakta

Bildat: 2001
Areal: Cirka 30 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Herrljunga

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Innebär att det klassas som område med särskilda skydds- eller bevarandevärden.