Naturreservat och Natura 2000-områden

I Herrljunga finns tre naturreservat och två Natura 2000-områden. I Naturreservaten och i Natura 2000-områden finns det fina möjligheter till friluftsliv.

Naturreservat

Naturreservaten utgör den största andelen skyddad natur i Sverige. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan också kontakta oss på kommunen eller Länsstyrelsen för information.

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Syftet med områdena är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns cirka 4 000 Natura 2000-områden. Många av dem är också naturreservat eller nationalpark.

Bokskog Stora Mollungen i Od.

Stora Mollungen i Od. Den har ett av landets nordligaste naturliga bokskogsbestånd.