Allemansrätten

Vandring i naturreservatet Molla bokskog

Vandring i naturreservatet Molla bokskog

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Rör dig i naturen men var varsam och stör inte

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Du måste respektera de boende och får inte passera över eller vistas på privat tomt eller gårdsplan. Där har de boende rätt att få vara i fred. Tänk på att inte hindra markägare i deras verksamhet. Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte stör djuren eller skadar stängsel. Stäng grindar efter dig så att boskap inte kommer lös. Tänk på att inte rida eller cykla över mjuka, ömtåliga marker, i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder. Risken för markskador är stor.

Blommor och bär

Plocka gärna vilda bär och blommor, svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa växter är fridlysta och får inte plockas eftersom de är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Länsstyrelsen kan ge information om vilka växter som är fridlysta. Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från levande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd.

Camping

Tälta gärna i naturen. Det är tillåtet att slå upp ett tält för ett eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Om det finns risk för att du kan störa någon ska du be markägaren om lov. Fri camping med husvagn eller husbil begränsas av terrängkörningslagen.

Ta med skräpet

Vi vill alla ha en ren natur, fri från skräp. All nedskräpning utomhus är förbjuden. Har du tältat eller haft picknick måste du städa efter dig. Glas, burkar, plastpåsar och kapsyler kan skada både människor och djur. Tänk på att inte lämna kvar engångsgrillen - den skräpar ner länge och kan utgöra brandfara. Ställ aldrig soppåsar bredvid ett fullt sopställ.

Eldning

Du får göra upp eld om det inte är någon fara för brand. Välj en plats där det inte är risk att elden sprider sig. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Tänk på att inte elda direkt på, eller alldeles intill berghällar. De spricker sönder och får sår som aldrig läker. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Lämna inga spår efter elden i form av eldstad eller liknande. Kontakta kommunens räddningstjänst (brandförsvar) om du är osäker om vad som gäller.
I Appen "Brandrisk Ute" på MSB`s webbsida Öppnas i nytt fönster. kan man se brandriskprognoser, för det område där du tänkt grilla och tända en eld.

Eldningsförbud och friluftsliv

Om det råder eldningsförbud kan möjligheten att laga mat under utflykter bli en utamning. Läs mer i länk nedan om hur du på ett bra sätt kan ordna med mat till planerade utflykter.
Mat och uteliv har tagit fram en sammanställning med recept och idéer som går att läsa här. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, till exempel till skydd för fågellivet. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping. Du får förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren. Är du tveksam, kontakta markägaren. Du får färdas med båt i sjöar och vattendrag. Observera att det kan finnas särskilda förbud, exempelvis fartbegränsning och tillträdesförbud. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt. Vattenskoter får endast köras i vissa områden som Länsstyrelsen har beslutat om.

Hundar

Hunden får självklart följa med i naturen. Under tiden 1 mars – 20 augusti är djurlivet känsligt och då får hundar inte springa lösa. Även under resten av året måste du ha din hund under uppsikt så att den inte skadar eller stör djurlivet och andra människor. Kopplingstvång råder också i nästan alla naturreservat och motsvarande. Särskilda bestämmelser om hundhållning gäller ofta även badplatser och liknande områden.

Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i ån Nossan, på kommunens marker (kontakta kommunen om du är osäker på vart gränserna går). I alla sjöar krävs tillstånd, som exempelvis fiskekort eller att markägare godkänner att man får fiska i sjön.
Ta alltid reda på de regler som gäller där du vill fiska! . Lämna aldrig linor och krokar i naturen – de kan bli dödsfällor för djuren. Fiske i Herrljungabygden.
För att inte föra smitta vidare som kan finnas i olika sjöar och vattendrag, så kan du behöva tvätta fiskeredskap eller bat, kanot för isättande i ny sjö.

Du måste lämna djurens ungar och bon i fred och får till exempel inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Alla vilda däggdjur och fåglar är fredade och får bara jagas enligt förutsättningarna i jaktlagen och jaktförordningen. Djurarter som hotas av utrotning är fridlysta, till exempel alla grodor och ormar.
Länk till mer info om Jakt och fiske - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inga motorfordon i terrängen

Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, motorcykel, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Du kan normalt parkera omedelbart intill vägen om du inte bryter mot trafikregler, skadar marken eller stör markägaren eller trafiken.

Skyddad natur

I nationalparker, naturreservat eller andra skyddade områden gäller särskilda regler. Ibland är allemansrätten begränsad, ibland utökad.

Nu finner allemansrätten i sin helhet på Naturvårdsverkets sida och finns både på svenska och engelska. Länkar hittar ni nedan.
Naturvårdsverket
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Allemansrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.