Boendestöd

Boendestöd är en insats som riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Vi hjälper dig med att organisera din vardag och stöttar dig vid praktiska vardagssysslor. Vi stödjer dig att utveckla dina egna förmågor och bli mer själständig.

Vad kan du få hjälp med?

Innehållet i boendestödet kan vara att få stöd med att sköta hemmet, matlagning eller andra praktiska vardagssysslor. Du kan även få stöd i att organisera din vardag och ta initiativ om du har bekymmer med detta.

Boendestöd innebär ett kontinuerligt socialt/praktiskt stöd av personal, vars arbetssätt är stödjande i syfte att utveckla dina egna förmågor. Målet är att du ska bli mer självständig med tiden och att du ska kunna bo kvar i din bostad.