Artikeln publicerades 19 mars 2021

Anna Nikadon ger kommunanställda utbildning i hjärt-lungräddning

Anna Nikadon är deltidsbrandman i Herrljunga och utbildad HLR-instruktör. Hon kommer under hela 2021 erbjuda all personal i Herrljunga kommun en utbildning i hjärt-lungräddning (HLR).

Anna Nikadon framför Herrljunga kommunhus

Foto: Anna Nikadon.

Bildningsförvaltningen och Herrljungas Räddningstjänst har tagit initiativet till utbildningen. Tanken var att hålla till på brandstationen, men så kom pandemin i vägen. I stället åker Anna ut till alla som bokar henne med ett maxantal på sex deltagare vid varje utbildningstillfälle.

Varför ska man gå HLR-utbildning?

Anna vill uppmana alla som får den här chansen att anmäla sig till utbildningen. När någonting händer, om någon sätter i halsen eller liknande är det sämsta du kan göra att bara se på, säger Anna.

Det enda felet du kan göra är att inte göra någonting alls. Det är det lilla som räknas, menar Anna. Om du går en utbildning var tredje år, så kommer du bli säker på vad du ska göra, och inte ens fundera, utan bara göra det. Med en utbildning i HLR är du en stor del i kedjan som räddar liv, säger Anna.

FAKTARUTA

  • Varje år inträffar 15 000 oväntade plötsliga hjärtstopp, 10 000 sker utanför sjukhus, vid start av tidig HLR ökar chansen för överlevnad med två till tre gånger.
  • Idag räddar vi livet på 11 % av de som får hjärtstopp utanför sjukhus. Om alla hjärtstopp fått en defibrillering inom tre minuter hade den siffran varit över 70 %.