Artikeln publicerades 17 februari 2021

Trygghetsvandring runt stationsområdet

Den 20 januari genomfördes en trygghetsvandring runt stationsområdet i Herrljunga. En arbetsgrupp bestående av kommunens fastighetschef, folkhälsostrateg och kommunpolis bjöd in andra aktörer inom kommun, näringsliv och intressenter i närområdet till rundvandring.

En enkät som gått ut digitalt har låtit resenärer i Lerum, Floda, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga svara på hur de upplever sina stationsområden. Totalt svarade 1332 på enkäten, varav 135 i Herrljunga. Nästan hälften av dessa svarade att de känner sig otrygga runt järnvägsstationen.

Trygghetsvandring

Syftet med trygghetsvandringen är att undersöka hur området ser ut idag, och vad man skulle kunna förbättra. Arbetsgruppen tittar bland annat på belysning, perrong, parkering, och gångtunnel.

Insatser för att minska klotter har sedan tidigare gjorts och belysningen upplevdes i januari som bra. Eventuellt skulle en del av perrongen kunna lysas upp ännu mer, men det är en fråga för Trafikverket som äger den.

Skötsel av området är viktigt för att bidra till en trygg miljö, att hålla rent och snyggt, ordning på parkeringar, och att sköta planteringar och grönområden minskar känslan av otrygghet, säger fastighetschef Tobias Odsvik.

Antalet brott har minskat sedan i somras

Sedan i somras är stationsområdet kompletterat med bevakningskameror i stationshuset, och polisen ser en positiv trend i att brottsstatistiken sjunkit sedan dess. På Trafikverkets mark finns däremot inga kameror vilket gör att gångtunneln upplevs som otrygg. Tyvärr är beskedet från Trafikverket att det inte kommer upp kameror under 2021 på grund av ekonomiska skäl.

Folkhälsostrateg Li Nyström vill lyfta de positiva nyheterna för att främja tryggheten.

Västtrafik har trygghetsvärdar på plats på stationsområdet fem gånger i veckan som är tillgängliga för allmänheten och svarar på frågor.

Li betonar även vikten av de mjuka värdena för att minska otryggheten, att vi kan bli bättre på att skapa dialog och flöden mellan grupper och generationer i samhället och på så sätt öka trygghetskänslan.

De önskemål som framkom av enkäten om vad man vill se för åtgärder handlar just om närvaro av trygghetsvärdar, kamerabevakning, belysning, ordning och reda. Detta är något som i stor utsträckning finns idag, och som man planerar arbeta vidare med. Däremot finns inte så mycket mer att åtgärda i den fysiska miljön.

Kommunpolis Robert Möörk säger att nattetid är det få människor i rörelse runt stationen och att en öde plats ofta upplevs som otrygg, speciellt för kvinnor. Utmaningen är att få ett flöde av människor på kvällar och helgnätter för att öka den informella kontrollen menar han.

- Arbetet är på detaljnivå för kommun och Polis, säger Robert Möörk, däremot har Trafikverket en del kvar att jobba på.

Sex personer som ingår i trygghetsvandringen står i tunneln vid Herrljunga järnvägsstation

En arbetsgrupp bestående av kommunens fastighetschef, folkhälsostrateg och kommunpolis bjöd in andra aktörer inom kommun, näringsliv och intressenter i närområdet till rundvandring.