Artikeln publicerades 16 februari 2021

Telefonlinje för våldsutövare

Telefonlinjen - Välj att sluta blir nationell – hjälp oss att förebygga våld i nära relationer

En telefon som en person skriver på

Exempelbild: Pixabay

Efter att ha varit ett pilotprojekt i Stockholms och Skåne län under två år, välkomnar nu telefonlinjen Välj att sluta samtal från hela Sverige. Till Välj att sluta kan personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation vända sig anonymt för att ta första steget mot en förändring. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa. Under pilotprojektet ringde över tusen personer till linjen, varav cirka hälften beskrev att de utövat någon form av våld. Det långsiktiga målet med verksamheten är att förebygga våld i nära relationer, genom att motivera dem som utövar våld att söka behandling i sin hemkommun eller närliggande kommun. För att minska våld i nära relationer är det viktigt att även den som utövar våld får stöd.

Personer som utövar någon form av våld i nära relationer (psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt och försummelse) är den primära målgruppen för Välj att sluta. Telefonrådgivarna som svarar i telefonen är vana att samtala med och hjälpa personer med olika typer av kontrollerande och våldsamma beteenden. De kan både ge stöd i stunden för den som ringer och hänvisa vidare till en verksamhet som kan erbjuda långsiktig hjälp i närheten av där inringaren bor.

Välj att sluta drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum Stockholm och i nära samarbete med alla länsstyrelser i Sverige. Välj att sluta har kunskap om verksamheter för våldsutövare i hela landet och kan därför hänvisa de som ringer till rätt ställe även om telefonrådgivarna sitter i Stockholm.

Telefonlinjen har numret 020–555 666 och bemannas av personal med stor vana av att prata med personer som har våldsproblem. Öppettiderna är måndagar, tisdagar och fredagar klockan 08.30 – 16.00. De som ringer kan vara anonyma och får alltid ett professionellt och respektfullt bemötande. Läs gärna mer om telefonlinjen på valjattsluta.se Länk till annan webbplats..

Så fungerar telefonlinjen

  1. En person ringer till telefonlinjen, helt anonymt. Den som svarar och håller i samtalet är en person som har relevant utbildning (socionom eller psykolog) och erfarenhet för att prata med personer som är oroliga över ett våldsamt beteende. Samtalet kan pågå i ca 30 minuter. Samtalet är individanpassat och syftar till att stödja och motivera till förändring.
  2. Den som söker hjälp uppmanas sedan, om lämpligt, att söka långsiktig behandling med det stöd som finns i den egna hemkommunen. Personen får veta var närmaste behandlingsverksamhet finns samt får kontaktuppgifter.
  3. Våldsutövaren kontaktar den lokala behandlingsverksamheten och påbörjar ett behandlingsprogram.