Korttidsvistelse

Under juni 2024 beräknas de nya lokalerna för korttidsvistelse stå klart.

Korttidsvistelse är till för att ge barn/unga möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlastning. Korttidsvistelsen kommer bestå av fyra sovrum, gaming-rum, lekrum och tv-rum. Även en mindre lekplats/utemiljö kommer att anläggas.