Rapportera tillgänglighetsproblem på webbplatsen

Herrljunga kommun strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i vår tillgänglighetsredogörelse, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl brist i webbtillgängligheten


Beskriv med ord vilket problem du upplever. Skicka gärna med en länk till aktuell webbsida. Fältet är obligatoriskt.
Vill du ha ett svar på din rapport?
Vill du ha ett svar på din rapport?Skriv i dina kontaktuppgifter.

Du kan också kontakta oss på följande sätt: