Kommun-Kim

Kommun-Kim är en så kallad dialogrobot eller chatbot och har sin arbetsplats här på herrljunga.se för att svara på dina och alla andras frågor dygnet runt.

Kommun-Kim svarar på enklare frågor om kommunens verksamheter och service och lär sig mer och mer för varje dag.

Kommun-Kim är ett komplement till våra vanliga informationsvägar. Vi vill gärna nu i början betrakta Kommun-Kim som en ny medarbetare som behöver träning för att så småningom kunna svara mer träffsäkert på frågorna.

Så om Kommun-Kim inte kan svara på en fråga kan du alltid kontakta vår växel.

Digital utveckling

Kommun-Kim är ett steg i vår effektiviseringsarbete som på längre sikt ska stärka verksamhetsutvecklingen för alla våra förvaltningar.

Med Kommun-Kim skapar vi fler möjligheter för invånare, företag och besökare att ta del av kommunal information och få svar på många enklare frågor oavsett tid på dygnet.

Förhoppningen är att Kommun-Kim ska kunna avlasta våra verksamheter och skapa fler möjligheter för personliga möten med invånare, näringsidkare och besökare, när det behövs.