Artikeln publicerades 21 september 2023

Herrljunga på åttonde plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet!

Åttonde plats i Svenskt Näringslivs raking

Svenskt Näringsliv presenterade under onsdagen sin årliga ranking av Sveriges 290 kommuner.

När företagare och politiker får ge ett sammanfattande omdöme om företagsklimatet visar siffrorna att Herrljunga kommun fortsätter visa på ett attraktivt företagsklimat.

Herrljunga har rakningplats åtta i Sverige och en andraplats i Västra Götaland.

Det är med stor stolthet och glädje jag tar del av den fantastiska nyheten att Herrljunga kommun har placerat sig på åttonde plats i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sverige! Vi har legat med i den absoluta toppen de senaste fyra åren, och sedan 2018 har vi kontinuerligt klättrat uppåt, säger Morgan Fihn, näringslivschef i Herrljunga.

Även kommunstyrelsens ordförande Mats Palm, gläds av nyheten.

Det är en stor glädje och stolthet att vi återigen placerar oss högt i Svensk Näringslivs ranking, vilket är ett tydligt bevis att vårt goda samarbete har bidragit till att främja utvecklingen inom näringslivet i vår kommun, säger Mats Palm.

Femte plats i service och bemötande

Herrljunga klättrar sju steg uppåt från förra årets plats 12 i kategorin service och bemötande. Den kommunala servicen har stor betydelse för företagens etablering och expansion, här hamnar Herrljunga kommun på femte plats.

Det är extra roligt att vi ytterligare tar några kliv framåt inom service och bemötande. Engagemanget från företagarna i vår kommun är enastående och det proaktiva samarbetet vi har skapat har verkligen gett tydliga och positiva resultat, säger Mats Palm.

Denna framgång är resultatet av en sammanhållen och engagerad insats från många olika aktörer, menar Morgan Fihn.

Jag vill rikta ett stort tack till våra dedikerade tjänstemän på kommunen, våra engagerade politiker, våra innovativa företagare, och inte minst till Herrljungabygdens fantastiska medborgare. Det är era ansträngningar och samarbete som har gjort detta möjligt, säger Morgan.

Stor ökning i kategorin “tillgång till kompentens”

Herrljunga ökar med 12 placeringar i kategorin ”Tillgång till kompetens”, ifrån plats 27 till 15. Kategorin speglar tillgången på medarbetare med relevant kompetens vilket är avgörande för företagens möjlighet att växa.

Denna åttondeplats är en milstolpe, men vi är långt ifrån nöjda. Herrljunga kommun kommer att fortsätta att vara en föregångare när det gäller att skapa en positiv och utvecklande företagsmiljö. Tillsammans kommer vi att fortsätta att stärka vårt näringsliv och vår gemenskap, avslutar Morgan Fihn.

Herrljunga kommuns tidigare placeringar

2022: Plats 7
2021: Plats 11
2020: Plats 10
2019: Plats 27
2018: Plats 36

Om undersökningen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2023 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 400 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC AB. Hela rankingresultatet hittas på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.