Artikeln publicerades 23 maj 2023

Enkätsvaren från Svenskt Näringslivs ranking om lokalt företagsklimat

Organisationen Svenskt Näringsliv har presenterat resultatet av sin årliga enkätundersökning till kommunens företagare. 32 401 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun i 2023 års enkät.

101 företagare i Herrljunga kommun har svarat, och svaren kommer tillsammans med näringslivsstatistik ligga till grund för näringslivsklimatrankingen som presenteras i höst. Där ligger Herrljunga för närvarande på 7e plats bland Sveriges 290 kommuner. Den samlade bedömningen från företagen angående företagsklimatet i kommunen har ökat till 4,32 på en 6-gradig skala. Detta innebär en förbättring jämfört med föregående år och är betydligt högre än det nationella genomsnittet på 3,46.

Topp 10 i service och bemötande

Den kommunala servicen har stor betydelse för företagens etablering och expansion, här hamnar Herrljunga kommun i topp 10.

Det är ett starkt bevis på att långsiktiga och målmedvetna ansträngningar ger positiva resultat. Enkätundersökningen fungerar också som ett bra verktyg för att ytterligare stärka stödet för näringslivet i Herrljungabygden, säger Morgan Fihn, näringslivschef i Herrljunga kommun.

Det är extra roligt att vi tar ett stort kliv framåt inom service och bemötande, men även inom dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare säger Ior Berglund, kommundirektör.

Resultatet är mycket glädjande och ger fortsatt inspiration och motivation till att fortsätta arbeta för att förbättra och effektivisera näringslivsarbetet, säger Mats Palm, kommunstyrelsens ordförande.

Läs hela undersökningen. Länk till annan webbplats.

Diagram över resultatet

Sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Herrljunga