Artikeln publicerades 29 september 2023

Internationella matsvinnsdagen den 29 september

Idag den 29 september är det internationella matsvinnsdagen. Dagen instiftades av FN och målet är att öka medvetenheten kring problemet med att ofantliga mängder ätlig mat hamnar i soporna, och fokusera på möjliga åtgärder med effektiva lösningar. Enligt FN:s globala hållbarhetsmål ska världens matsvinn halveras till 2030. Matsvinnsdagen uppmärksammas i hela världen och så även i Herrljunga kommun.

Marita Lundgren

Marita Lundgren är sedan 1 augusti ny måltidschef i Herrljunga och pratar om vikten med att aktivt jobba med att minska matsvinn. Marita har arbetat i Herrljunga sedan 2006 och kommer närmast från en tjänst som kostsamordnare i kommunen.

Jag trivs bra i Herrljunga kommun, jag tycker om att arbeta med måltidsfrågor vilket jag tycker dem gör på ett bra sätt här. Det var också för att kunna vara med och påverka, som jag sökte den här tjänsten, säger Marita.

På vilket sätt uppmärksammar Herrljunga kommun att det är internationella matsvinnsdagen på fredag?

Det är en dag som vi alltid har uppmärksammat på ett eller annat sätt. I år kommer det att bli matsvinnsvägning med tillhörande tävling för fritids och förskolor i kommunen, som planterar ny mat av svinnet (övrig skola har lov- och studiedag).

Nästa vecka drar även kampanjen Svinnsikt i gång, och då passar det bra att samköra, säger Marita. Kampanjen är ett samarbete mellan Sjuhäradskommunerna i avseende att få till en konsumtionsändring hos invånare.

Varför är det bra att detta uppmärksammas?

Om man inte börjar i den här åldern, hur ska man då veta när man blir äldre, säger Marita, det är en tankeväckare som man ska kunna ta hem och berätta. Det stora matsvinnet sker trots allt i hemmet. Där kommer kampanjen Svinnsikt även in, som riktar sig mer till invånare och hushåll.

Hur arbetar Herrljunga kommun med matsvinnsfrågor under övriga året?

Vi väger allt svinn två gånger per år under en eller två veckors tid. Sen är det en stor internationell vägning som görs varje år som man skickar in till Livsmedelsverket, för förskola, skola och äldreomsorgen. Där ligger vi bra till och är duktiga. Vägningen sker under två veckor och då vägs allt svinn, först vägs maten när den är tillagad, sen väger man tallrikssvinnet, serveringssvinnet och kökssvinnet. Då kan man räkna ut hur mycket svinn det blir, och hur mycket mat som har hamnat i magen.

Hur ser det ut, slängs det mycket mat?

Nu är vi lyckligt lottade som har tillagningskök i hela kommunen, hade vi skickat ut maten hade det blivit ännu mer svinn, säger Marita. Vi är ju inte i mål, men vi går nedåt och det är ju bra. Vi har ju arbetat med matsvinn i många år, men den internationella vägningen började vi med 2019.

Marita påpekar att se till helheten och vikten av en rofylld miljö vid måltiderna i skolan.

Att man har tiden att provsmaka något, och hämta mer sen om man tycker om det. På så sätt kan man också hålla nere det som slängs, avslutar Marita.

Livsmedelsverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om matsvinn och få tips på hur du minskar det.