Artikeln publicerades 23 mars 2023

Årets visionsprisvinnare är korade!

Igår den 22 mars var det dags för årets visionsgala i Kunskapskällans aula. I år kom det in cirka 80 nomineringar! En extern jury kokade ner antalet till nio, och av dessa korades tre vinnare, en i varje kategori, som på olika sätt bidragit till kommunens tre övergripande mål. I år fanns även ett extra pris, i form av ”årets raket”.

Visionsprisvinnare 2023

Från vänster: Suzzie Ljungqvist, Gerd Andersson, Tobias Holmén, Sandra Palmqvist, Fanny Isaksson, Marketta Lundström och Birte Rancka

Årets tre vinnare och ett extra-pris för årets raket!


Vinnare inom ”en hållbar och inkluderande kommun”:
Gerd Andersson, AME
”Gerd har bidragit otroligt mycket för att inkludera människor som saknar egen försörjning i Herrljunga kommun. Med entusiasm och arbetsglädje lyckas hon motivera och stötta många personer. Hon har även fått många arbetsgivare att öppna upp sina portar för denna målgrupp. Genom sitt sätt att arbeta har hon skapat goda kontakter med näringslivet, och förtroende och tillit mellan kommunala verksamheter och näringslivet. Alla vi behöver ha lite Gerd i oss för att då kommer vi känna arbetsglädje och känslan av att vi kan göra skillnad.”

Vinnare inom ”en attraktiv och välkomnande kommun”:
Bygg- & miljöenheten
”Bygg- och miljöenheten har under senaste året arbetat strategiskt med att göra sina respektive områden lätta för både allmänhet och företag att använda, vilket bidrar till en jämlik service. Enheten har varit en framgångsfaktor för att göra ʺbyggboomenʺ möjlig. Deras arbete är också tydligt i de goda betyg som kommunen får gällande myndighetsutövning i både Svenskt Näringslivs ranking och SKR servicemätning.”

Vinnare inom ”en utvecklande kommun”:
Marketta Lundström, lokalvårdschef
”Genom professionalism, engagemang och nytänkande utvecklar Marketta kommunens lokalvård. Utbildningar och certifiering tillsammans med ny teknik och digitala hjälpmedel stödjer personalen i arbetet, vilket både är utvecklande och gynnsamt.”

Årets raket:
Suzzie Ljungqvist, hela IT-enheten, och digitaliseringsgruppen
”Med ett tydligt fokus på kund; medborgare, näringsliv och kommunens förvaltningar, driver och supporterar IT-enheten kommunens verksamhetsutveckling och förbättringsresa med hjälp av digitala verktyg och hjälpmedel. Enheten har utvecklat ett inkluderande och pedagogiskt synsätt som skapar nätverk, marknadsför kommunen och utvecklar individer. Tillgängliga, välkomnande, framåt, effektiva och inkluderande, är ord som nämns i samband med Herrljunga kommuns IT-enhet.”

Förutom äran och diplom fick respektive vinnare en värdecheck att använda till något utvecklande, som ska vara relaterat till respektive mål.