Artikeln publicerades 3 mars 2023

Samrådsmöte om etablering av vindkraft

Eolus Vind AB undersöker möjligheterna att etablera vindkraft inom projektområdet Kesemossen i Herrljunga kommun, och bjuder in till samråd i Gäsene tingshus.

Projektområdet är beläget cirka 10 km söder om Herrljunga och drygt 10 km öster om Vårgårda. Projektområdet bedöms kunna rymma upp till 5 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 300 meter. I samband med etablering krävs även vägar, internt elnät och annan infrastruktur tillhörande vindkraftparken.

Som en del i undersökningen kommer Eolus att bjuda in allmänheten till samråd den 9 mars 2023 i Gäsene tingshus i Ljung. Ett samrådsmöte är ett sätt för Eolus att lyssna in frågor och synpunkter från närboende, som vi sedan kan ha med oss in i det fortsatta arbetet. De som särskilt berörs av en vindkraftpark i Kesemossen bjuds in via brev, men vi vill på detta sätt även bjuda in en större krets, så att så många som möjligt i närområdet får information om planerna och möjlighet att ställa frågor och titta på underlaget.

Om du vill besöka samrådsutställningen anmäler du dig till något av följande pass via projekthemsidan www.eolusvind.com/kesemossen Länk till annan webbplats. eller med e-post till kesemossen@eolusvind.com.

  • Första passet: 15.00 – 17.00
  • Andra passet: 17.30 – 20.00