Artikeln publicerades 25 oktober 2022

Herrljunga kommun byter grafisk profil

Den 24 oktober beslutade kommunstyrelsen om en ny grafisk profil för Herrljunga kommun. Detta är en del i den varumärkesstrategi som har tagits fram med hjälp av attitydundersökningar, workshops och djupintervjuer med kommuninvånare, företag, föreningsliv, medarbetare och politiker i Herrljunga kommun.

Den grafiska profilen är viktig i kommunens varumärkesbyggande och gör att allmänheten får en tydlig och enhetlig bild av kommunens kommunikation. I den nya profilen ingår bland annat regler för logotyp, nya färger, samt riktlinjer för vilket typsnitt vi använder i våra tryckta och digitala medier där kommunen står som avsändare.

Förenklad och moderniserad logotyp med fokus på växtkraft

Kommunvapnet som tillsammans med text utgjorde Herrljunga kommuns logotyp, kommer bytas ut, men leva kvar som en högtidlig symbol med ett historiskt värde. Kommunvapnet kommer vid undantagsfall att kunna användas i traditionella och ceremoniella sammanhang.

Den nya logotyp som tagits fram har fokus på växtkraft, vilket är ett centralt begrepp i kommunens vision, och som nu återspeglas i vår kommunlogotyp. Tanken är att den nya logotypen ska vara lättare att använda digitalt, mobilt och på vilket tryckunderlag som helst. Logotypen har sitt avstamp i kommunvapnet, men en skillnad är att gåsen flyger i stället för att stå still. Detta symboliserar ett aktivare Herrljunga och en kommun som inte är statisk.

En gås i stället för två, gör att symbolen kan användas i små storlekar och därmed uppfyller kraven för en modern logotyp, som lättare kan användas digitalt. Kärven i kommunvapnet kommer i en ny tappning där fokus ligger på växtkraft, med säd som växer uppåt i stället för att sloka.

Även Herrljunga som platsvarumärke har fått en ny logotyp, som får användas av alla aktörer oavsett bransch, när de vill kommunicera sin tillhörighet till Herrljungabygden.

Att vi nu har två logotyper känns väldigt kul och lite extra roligt att Herrljungabygden har fått en egen logotyp som kan användas i marknadsföringssyfte och locka ännu fler människor till Herrljunga, säger Rebecca Fihn, kommunikatör och projektledare för framtagning av ny grafisk profil.

Det känns väldigt positivt och roligt att vi i vår kommunikation nu kan använda oss av vår nya grafiska profil med nya fräscha färger, nytt modernt typsnitt och ett tydligare bildspråk. Tillsammans blidar det en fin helhet, säger Lea Greim, kommunikatör och projektledare för framtagning av ny grafisk profil.

Successiv övergång

Införandet och uppdateringar kommer att ske successivt när behov av nytt material finns. Det betyder exempelvis att skyltar med den nya logotypen skapas när gamla är utslitna, och kontorsmaterial förnyas när det gamla är slut. I övrigt ska saker ändras vartefter det är dags att byta ut dem, så som till exempel en flagga, en bildekal, eller arbetskläder. Allt nytt material ska produceras enligt den nya profilen.

Detta innebär att du som nås av kommunens budskap kan mötas av både den tidigare logotypen och den nya logotypen en tid framöver. Båda visar att det är Herrljunga kommun som är avsändare och du kan vara trygg med att informationen är korrekt.

Ta del av våra grafiska riktlinjer. Pdf, 11.7 MB.